Zarząd SKPB kadencji 2021/2022

8 czerwca 2021 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze.  Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2020/2021

17 czerwca 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze.  Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2019/2020

10 kwietnia 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze.  Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2018/2019

18 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze.  Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Regulamin wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa

Regulamin wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa (obowiązuje od 12 kwietnia 2016 r.)

1. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (w skrócie: SKPB Warszawa) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000108052).

2. Stowarzyszenie SKPB Warszawa jest organizacją pożytku publicznego. Roczne sprawozdania z działalności organizacji publikowane są na własnej stronie internetowej oraz w bazie OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. SKPB Warszawa nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. SKPB Warszawa organizuje otwarte wyjazdy piesze, rowerowe, kajakowe i inne o charakterze turystycznym lub szkoleniowym, ogłaszane przede wszystkim na własnej stronie internetowej.

5. Wyjazdy organizowane przez SKPB Warszawa odbywają się na zasadzie non-profit – stowarzyszenie nie zarabia na ich organizacji, a uczestnicy oprócz kosztów własnych pokrywają jedynie koszty przewodników SKPB prowadzących dany wyjazd (np. transport, nocleg, wyżywienie) i koszty organizacyjne wyjazdu.

6. Informacji o danym wyjeździe, w szczególności o przebiegu i trudności trasy, dojeździe, warunkach noclegowych, wyżywieniu, atrakcjach turystycznych, niezbędnym sprzęcie, kosztach oraz sposobie zapisów, udzielają prowadzący go przewodnicy SKPB.

7. Uczestnictwo w wyjazdach wymaga stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności danego wyjazdu. Poprzez zapisanie się lub wzięcie udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja fizyczna mu na to pozwala.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania przewodnikom SKPB prowadzącym dany wyjazd informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek potrzeby udzielenia mu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

9. Uczestnik udostępnia przewodnikom SKPB dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych wypadkach – tzw. numer ICE (ang. In Case of Emergency).

10. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. SKPB Warszawa zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalacja w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.

11. Turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku, może być więc niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. SKPB Warszawa zaleca uczestnikom nabycie odpowiedniego do wyjazdu ubezpieczenia na czas jego trwania (w szczególności NNW), w tym wariantu obejmującego koszty ratownictwa w górach oraz transportu do kraju (w przypadku wyjazdów zagranicznych).

12. Uczestnik zobowiązany jest posiadać apteczkę osobistą.

13. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych i przebywanie pod wpływem alkoholu w czasie realizacji programu terenowego oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

14. W wyjazdach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjazdach za zgodą przewodników SKPB prowadzących dany wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. 

15. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego etapie decydują przewodnicy SKPB prowadzący dany wyjazd. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.

16. SKPB Warszawa zastrzega możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych lub braku wystarczającej liczby uczestników.

17. W przypadku odwołania wyjazdu prowadzący go przewodnicy SKPB dokonują zwrotu środków zebranych na cele organizacyjne. Jednocześnie SKPB Warszawa zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub jego utraconych korzyści w związku z odwołaniem wyjazdu.

18. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety na przejazdy, zakupy żywnościowe, opłaty za wstęp) oraz koszty organizacyjne wyjazdu i koszty udziału w nim przewodników SKPB. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie niewydanych środków. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez przewodników SKPB całego wyjazdu.

19. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKPB Warszawa, to jest utrwalanie i rozpowszechnianie w sposób niekomercyjny za pomocą wszelkiego rodzaju nośników materialnych (cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych). O braku tej zgody należy powiadomić przewodników SKPB przed rozpoczęciem wyjazdu lub niezwłocznie po jego rozpoczęciu.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

 

Warszawa, 11 kwietnia 2016 r.

Zarząd SKPB kadencji 2015/2016

walne201525 marca 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

 

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2017/2018

walne20155 kwietnia 2017 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. W listopadzie 2017 roku, korzystając z prawa, jakie gwarantuje Art. 6. Statutu Stowarzyszenia Zarząd postanowił powołać do swojego składu Pawła Lustiga. Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  

Czytaj więcej...

Eskapebolino - dzienna impreza na orientację

Edycje:

- wiosna 2014 r. - koordynowała: Magda Maszewska

- jesień 2014 r. - koordynował: Paweł Łodziński

- wiosna 2015 r. - koordynował: Mariusz Pietrzak "Dzidek"

- wiosna 2016 r. - koordynował: Mariusz Pietrzak "Dzidek"

- wiosna 2017 r. - koordynował: Mariusz Pietrzak "Dzidek"

- wiosna 2018 r. - koordynował: Paweł Łodziński

- wiosna 2019 r. - koordynowała: Magda Maszewska

- jesień 2020 r. - koordynowali: Magda Maszewska, Paweł Łodziński, Marek Białowąs

- jesień 2021 r. - koordynuje: Mariusz Pietrzak "Dzidek"

Zarząd SKPB kadencji 2014/2015

walne20132 kwietnia 2014 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

 

 

Czytaj więcej...

Regetów - studencka baza namiotowa SKPB Warszawa

POŁOŻENIE BAZY 

Baza namiotowa SKPB Warszawa położona jest w Beskidzie Niskim, w okolicach Wysowej, w Regetowie przy czerwonym szlaku (Głównym Szlaku Beskidzkim), u stóp Rotundy (771). Patrz mapka poniżej...
BAZA CZYNNA jest w drugiej połowie połowie czerwca, lipcu, sierpniu i pierwszej połowie września

Informacje o zasadach działąnia Bazy zwązanych ze stanem epidemii: >TU<


CENA ZA NOCLEG

 • w namiocie bazowym - 10 zł 
 • w namiocie własnym - 8 zł 

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁAT

 • członkowie SKPB Warszawa  i towarzyszące im niepełnoletnie dzieci lub wnuki
 • członkowie innych Studenckich Kół Przewodnickich (tzw. SKPx-ów)
 • uczestnicy kursów przewodnickich SKPB/SKPG i instruktorzy w trakcie wyjazdów szkoleniowych
 • dzieci do lat 7 (nie dotyczy grup zorganizowanych)

ZNIŻKI

 • za pierwszą noc w ramach Unii Baz (dla osób, które udokumentują nocleg w tym sezonie w innej bazie) - 1 zł
 • dzieci i młodzież od 8 do 15 lat: 50%

Zniżki nie sumują się. Zniżki udzielane są po okazaniu dokumentu stwierdzającego wiek, legitymacji lub blachy przewodnickiej lub potwierdzenia noclegu w innej bazie zrzeszonej w Unii Baz. Opłaty przeznaczane są na bieżącą działalność bazy. Baza prowadzona jest społecznie. Zarówno SKPB, jak i bazowi nie czerpią korzyści materialnych z działalności bazy.

KONTAKT 

Mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Alicja Szymków (Kuchar): 661 386 322
Krzysiek Mazurek: 888 394 357
FB bazy: https://www.facebook.com/BazawRegetowie/


Nie prowadzimy rezerwacji noclegów. Większe grupy (powyżej pięciu osób) oraz obozy zorganizowane prosimy jednak o uzgodnienie przyjazdu.


ILOŚĆ MIEJSC W NAMIOTACH BAZOWYCH - 28

Od sezonu 2020 wprowadzamy stałe ograniczenie dostępnych nocy w namiocie bazowym do trzech noclegów. Jeśli planujesz u Nas dłuższy pobyt, prosimy, weź swój namiot


JAK DO NAS DOTRZEĆ?

 • z Wysowej - od cerkwi zielonym szlakiem na szczyt Koziego Żebra, potem czerwonym w dół (uwaga stromo! po deszczach może być ślisko!) - ok. 2 h 30 
 • z Wysowej - od cerkwi niebieskim szlakiem, potem konnym / rowerowym (uwaga! słabe oznakowanie) do doliny Regetowa, potem żółtym szlakiem doliną Regetówki - ok . 1h 45 
 • z Wysowej - do granicy, dalej czerwonym słowackim szlakiem granicznym do przełęczy Regetowskiej, potem żółtym doliną Regetówki - ok. 2 h  30
 • z Hańczowej - od cerkwi czerwonym szlakiem przez szczyt Koziego Żebra - ok. 2 h 30 
 • ze Zdyni - z Łuhu czerwonym szlakiem przez szczyt Rotundy - ok. 2 h 
 • z przełęczy Regetowskiej - żółtym szlakiem doliną Regetówki - ok. 1 h
 • ze Smerekowca - bez szlaku szosą - ok. 1 h 15 
 • ze Skwirtnego - od głównej szosy Uście - Konieczna, bez szlaku szosą, ok. 1 h 45 


INFORMACJE DODATKOWE:

Fragment mapy "Beskid Niski" w skali 1: 50 000 zamieszczamy dzięki uprzejmości Wydawnictwa Kartograficznego Compass

Teodorówka - studencka chata SKPB Warszawa

POŁOŻENIE CHATYTeo mapa3 2013

Studencka chata SKPB Warszawa znajduje się w Beskidzie Niskim, na Wzgórzu Franków, nieopodal Dukli (patrz mapa -> )

Adres:
Teodorówka 232,
38-450 Dukla

 

CHATA CZYNNA

 • latem
 • w pozostałych porach roku w czasie długich weekendów (wiosna, jesień) i ferii akademickich.
 • w innych terminach - gdy o tym piszemy na tej stronie lub po uzgodnieniu

Latem możesz zaopiekować się naszym domem i pomieszkać w Beskidzie Niskim. Jak zostać chatkowym/chatkową? Przeczytaj tu >>>

 

KOSZT NOCLEGU

Nocleg w chacie dla maksymalnie 12 osób na wieloosobowym łóżku piętrowym tzw. lotniskowcu lub na podłodze na własnej karmiacie zawsze we własnym śpiworze Uwaga! O tym, czy znajdzie się miejsce na lotniskowcu decyduje kolejność przyjścia do chaty. Zawsze trzeba mieć więc także swoją karimatę:

 • Styczeń-kwiecień, październik-grudzień – 16 zł/os.
 • Maj-wrzesień (sezon) – 13 zł/os., studenci, młodzież w wieku szkolnym – 10 zł/os.
 • Jeśli poza sezonem w chałupie chce przenocować tylko jedna osoba, cena za nocleg wynosi 30 zł.
 • W okresie sylwestrowym cena noclegu jest ustalana każdorazowo indywidualnie.

Nocleg we własnym namiocie – 7 zł.

 

KTO BEZPŁATNIE

 • członkowie studenckich kół przewodnickich z całej Polski (nie dotyczy okresu sylwestrowo-noworocznego)
 • dzieci do lat 7 (nie dotyczy grup zorganizowanych)
 • posiadacze cegieł (dowiedz się jak zdobyć cegłę)

  Pieczątka chaty

 NR KONTA CHATY:

Nazwa: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
Adres: ul. Grzybowska 4 /U9B, 00-131 Warszawa
NIP: 527-24-04-895
Nr konta chaty: 86 2130 0004 2001 0380 3475 0005

 

WARUNKI W CHACIE

Dowiedz się, co cię czeka >>>

 

KONTAKT

E-mail: chata(at)skpb.waw.pl

Paweł Lustig tel. 515 879 664

Ewa Mazur tel. 605 463 583

Rezerwacje e-mailowe wskazane dla grup powyżej 5 osób i konieczne poza sezonem letnim. Mail powyżej.

 

JAK DOTRZEĆ? 

Do Dukli lub do samej Teodorówki:

 • Autobusem do Krosna - połączenia z różnych miejsc Polski, w tym z Warszawy oferują firmy Neobus i MIŚ.
 • z dworca autobusowego w Krośnie autobusem lub busem do Dukli (jedzie się ok. 20 min) lub do samej Teodorówki (sprawdź rozkład firmy "MIŚ" >>>, podróż trwa 35 min, jadąc do chaty szukaj rozkładu jazdy dla kierunku Krosno-Nowy Żmigród, a wracając - odwrotnego)

Z Dukli do Teodorówki - trzy warianty dojścia:

1.  NAJŁATWIEJSZY: z dworca PKS w Dukli podążać za niebieskimi znakami szlaku rowerowego w kierunku Wzgórza 534 (Wzgórze Franków). Znaki doprowadzą cię do samej chaty. Długość trasy: 4,5 km, czas dojścia: ok. 60 min. Uwaga! Trasa zaznaczona na powyższej mapce zielonymi kropkami i symbolami rowerzysty.

Teo sciezka

2.  NAJSZYBSZY: w Dukli skręcić w drogę na Gorlice (nr 993) i kieruj się do Nadola, gdy miniesz tablicę Teodorówka i po prawej stronie drogi na drzewie zobaczysz znak kierujący do chaty,  skręcić przy nim w PRAWO (tak jak zprowadzi znak do wsi Pałacówka) w wąską, pnącą się do góry drogę asfaltową, gdy następnie po kilkunastu minutach dojdziesz/dojedziesz do rozjazdu, skręcasz w LEWO, nadal idziesz drogą asfaltową (w przeciwną stronę niż Pałacówka) i jesteś! - czas dojścia ok. 50 minut

3.  NAJŁADNIEJSZY: wiedzie przez Wzgórze Wierzchowina - czas dojścia ok. 80 minut

Dokładną lokalizację chaty znajdziesz też na mapach Google (dom jest dokładnie tam, gdzie na tej mapie, bo sami go zaznaczaliśmy) oraz na mapie Beskidu Niskiego wydawnictwa Compass dostępnej online.

 

CO ROBIĆ W CHACIE I OKOLICY

Idealne tereny dla turystów pieszych, rowerowych, narciarskich i rakietowych, unikalne w Beskidzie Niskim panoramy na pasmo Chyrowej i Cergową, zabytkowe cerkwie drewniane, klasztor i pałac w Dukli,  a zimą stok narciarski i profesjonalne lodowisko - to wszystko znajdziesz w Teodorówce lub w odległości mniej niż 10 km od naszej chaty. W pobliskiej Zyndranowej działa też Muzeum Kultury Łemkowskiej, a w Krośnie od niedawna istnieje niezywkle ciekawe Centrum Dziedzictwa Szkła. Atrakcji jest jednak znacznie więcej! Przeczytaj artykuł o ciekawych miejscach w okolicy studenckiej chaty SKPB w Teodorówce >>>

 

POGODA

Tu sprawdzisz aktualną pogodę w Teodorówce >>>

 

CHATKOWE GALERIE FOTO

Aktualne i historyczne zdjęcia z chaty znajdziesz w naszej galerii w serwisie Flickr, zapraszamy na www.flickr.com/chataskpb

Pozostałe nasze galerie:

 Chata i okolice >>>

Imprezy i sylwestry >>>

Remont 2006-2013 >>> 

 

KAMERKI INTERNETOWE W OKOLICY

Wzgórze Franków (534 m n.p.m.) widok na Przełęcz Dukielską >>>

Chyrowa - stok narciarski Chyrowa Ski >>>

Fragment mapy "Beskid Niski" w skali 1: 50 000 zamieszczamy dzięki uprzejmości Wydawnictwa Kartograficznego CompasTeo 10

Możesz nam pomóc!

Podoba Ci się to, co robimy? Lubisz klimat chat studenckich? Jeśli chesz nam pomóc, możesz zostać chatkowym/chatkową, wziąć udział w pracach remontowych lub podarować nam swój 1 procent podatku, bo Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy, które prowadzi chatę, jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Ja przekazać 1 procent na ten cel? Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.1procent.skpb.waw.pl, spiszesz numer KRS stowarzyszenia SKPB, a w rubryce "cel szczegółowy" swojego zeznania podatkowego wpiszesz "CHATA". Za pieniądze zbierane w ten sposób stopniowo remontujem chatę.  

W planie na 2022 rok m.in. remont drugiej połowy domu i wymiana szalunku na chacie.

 

www.chata.skpb.waw.pl

Gdzie nas spotkasz?

Wykłady kursu SKPB odbywają się we wtorki w godz. 18.30 - 21.00 Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1, w sali nr 306

 

 

 

 

a po kursie (albo zamiast) wpadnij do klubokawiarni Południk Zero

ul. Wilcza 25

 wtorek, około 20:00

 

 

W każdy trzeci czwartek miesiąca w roku akademickim spotykamy się również na śpiewankach, w domku fińskim przy ul. Jazdów 8/2.

Ponadto znajdziesz nas także na: www.facebook.com/skpbwarszawa oraz www.instagram.com/skpbwwa

About us

So, you've come to Poland on Erasmus, on a student exchange or perhaps on a short-term contract. You've been here a while and like outdoor activities but you're scared when you have to get your tongue around phrases such as: “Poproshe bilet normalny do Zywiets na shrode, shesnasty shierpnia, na oshiemnasta sheshch”. Would you like to go to see the Polish mountains, places off the beaten track and get to know interesting people?

Well, you have come to the right place! Come with us on our treks!

WHO ARE WE?

We are SKPB, i.e.

the Student Association of Beskidy Mountain Guides, in Warsaw.

 bl skpb colorBeige

 

We are from various walks of life, and study or studied different subjects at different universities, in different cities. We have various passions but the one that has united us is MOUNTAINS.

Bieszczady

Our Association is one of the biggest of its kind in Poland. It was founded over 60 years ago. Over these 60 or so years over 600 guides have passed through its ranks and thousands of people have travelled with us to the mountains or on other trips.

As mountain guides we organise various trips, not only treks in the mountains. You can also go with us on a canoe or a bike trip.

In order to become a SKPB-guide, i. e. a person with whom you go on a trek or another trip, each of us had to complete a year-long course and pass many tricky exams.

 

WHAT ABOUT OUR TRIPS?

In choosing us you choose to relax in an active manner during which you carry your own rucksack, which may of course be heavy. To go with us you will need basic equipment such as this rucksack, walking boots, sleeping bag, sleeping mat, torch (head torch), mess tin, and mug, etc. depending on the weather and the type of trip. If you do not have some of the above-mentioned accessories, do not worry, just tell us and we will try to help you to find them. Please remember! We are not a travel agency. We are a non-profit student organisation. We do not make any profit on our activities!

ogniskoOur trips are:

- low-cost (you cover transport, accommodation and food costs)
- we get around by local transport means
- we sleep in mountain hostels, cabins or even in barns on hay
- we cook our food together, e. g. on campfires
- we hike with rucksacks

bezdroza

 

- we do not always use marked paths
- we do not drink alcohol
- we go mainly to the mountains but not only there

parasole

 


- we think that an umbrella turns out to be good for rain in the mountains so do not be surprised if you find it on a list of things to take with you
 

OUR TRIPS:

Throughout the year we organise, among other things, the following treks:

Beskid Niski and Połoniny HIKES:

The Beskid Niski[1] and Połoniny[2] HIKES which we organise, each of them, once a year are the biggest of their kind in Poland!

In autumn, at the end of September, we go to Bieszczady, i.e. to the wildest and most south-eastern Polish mountains. In the spring at the beginning of May we visit the most enchanting Polish mountains, i. e. Beskid Niski (in Poland we have a few bank holidays in a row at the beginning of May so it is very convenient to take a few days off and enjoy the whole week having fun).

Both hikes are of a similar nature. Before you go you choose the group you want to join. You can usually choose between 10 to 15 routes as part of the hike! You can choose a route where you sleep in a tent or in a mountain hostel. There are also bike groups and groups going abroad to explore mountains on the other side of the border (Slovakia, Ukraine). Routes are very diverse when it comes to their character (e. g. you can sleep in a tent or in a mountain hostel), their length (between 3 and 9 days) or the way you travel (on foot, by bike, with or without a big rucksack). The choice is very varied and you will definitely find something for you. Information on hikes is published in good time on our website: www.skpb.waw.pl

[1] Beskid Niski, Lower Beskids – one of the mountain ranges in the Outer Eastern Carpathians.

[2] Połoniny – a Polish term for treeless subalpine meadows typical for the Eastern Carpathians.

wiosennie Poloniny

 

Summer time

During the summer holidays, i. e. from June to September, we organise the Summer TREK programme. In this period we organise treks in Polish and European mountains. We go to the Ukraine, Romania, Bulgaria, Albania, France, etc. These treks usually last longer, i.e. one to two weeks but as for their nature they resemble the above-mentioned treks in the Polish mountains. For those who work and do not have so much time off we also organise weekend trips.

 AkcjaLato1T

 

 

Accommodation in the mountains: our campsite and our lodge

If you do not feel like going for an organised trip but you are looking for cheap accommodation in the mountains, you are very welcome to stay at our campsite or our mountain lodge!

The campsite is open from June to August. It is located in the Beskid Niski Mountains in Regietów. You can stay the night there even if you do not have your own tent. We offer about 35 sleeping places in our tents. You will need, however, your own sleeping bag, etc. There is no bathroom with hot water nor is there electricity. You can wash in the stream in a place designated for this purpose. We do not offer food but you can cook your own. We serve tea and have some kitchenware at our disposal - pots, mugs, cutlery, etc. We also offer the most comfortable hammock in this part of the world. Even if you do not plan to stay overnight you can always come for a free cup of tea. Accommodation is cheap and cheerful - the cost is 5 to 8 zloties per night.

Baza 1.jpg baza 2.jpg

 

Teo-Lodge in Teodorówka . Our lodge is open in July and August as well as during the winter holidays and longer bank holidays. It has electricity. We offer about 30 sleeping places on plank beds or on the floor – it is recommended to have your own sleeping mat and a sleeping bag. As in the case of the campsite, we do not offer food. But you can cook it on your own on a tile stove heated with firewood :-) There is no shower in the house! But we installed a bathroom in a separate shed where you can wash using a “bucket shower”. You have to draw water from a well first, of course. Accommodation costs only 10 PLN per night.

 

Teodorowka 2.jpg Teodorowka 1.jpg

skpb-manewry

 

Apart from treks and hikes and accommodation in the mountains we also organise various other events throughout the year. You can come with us for a weekend trip, go for a walk in the woods or take part in an orienteering race.

 

Keep an eye on our website and if you have any questions do not hesitate to contact us using the following email address (you can write in English or German):

info (at) skpb.waw.pl

 

Text: Aleksandra Nikiel / Translation: Anna Romaniuk

Photos: Magdalena Badowska, Dariusz Gatkowski, Adam Leszczyński, Adam Łada, Zbigniew Malinowski, Adam Rączkowski, Anna Romaniuk, Agnieszka Skieterska, Olga Zawadzka.

Polityka prywatności

Na stronie SKPB są używane ciasteczka (cookies):

 • sesyjne (usuwane po zamknięciu przeglądarki) - do obsługi logowania
 • trwałe (przechowywana po zamknięciu przeglądarki) - google analytics - zewnętrznego serwisu WWW pomagającego nam zbierać informacje o osbach odwiedzających stronę

Ciasteczka mogą być wyłączone na poziomie przeglądarki, jeżeli nie życzysz sobie tego.

Dokładniejsza polityka prywatności pojawi się tutaj wkrótce.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2013/2014

walne201319 marca 2013 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Komisja Szkoleniowa SKPB

Komisja Szkoleniowa działa na podstawie uchwały Zarządu.

Do zakresu działania KS należy w szczególności:

· Opracowanie i uaktualnianie ramowego programu szkolenia kursu przewodnickiego.

· Prowadzenie ewidencji instruktorów (członków Stowarzyszenia uprawnionych do samodzielnego prowadzenia praktycznego szkolenia przewodnickiego) oraz instruktorów kandydatów (członków Stowarzyszenia aspirujących do pełnienia funkcji instruktora), łącznie z ewidencją stażu instruktorskiego i kandydackiego.

· Podejmowanie decyzji o umieszczeniu/usunięciu członka Stowarzyszenia w/z ewidencji instruktorów, na podstawie stażu w charakterze instruktora, stażu w charakterze instruktora kandydata oraz opinii instruktorów prowadzących wspólnie z nim szkolenie.

· Wspieranie inicjatyw samodoskonalenia przewodnickiego.

· Organizacja szkoleń instruktorskich dla instruktorów i instruktorów-kandydatów.

· Powoływanie komisji egzaminacyjnych i organizacja egzaminów wewnętrznych przewodnickich Stowarzyszenia.

· Organizacja i wspieranie działalności związanej z przygotowaniem wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych.

 

Kontakt: ksskpb {małpa} skpb.waw.pl

O manewrach SKPB

Manewry SKPB są naszą najmłodszą otwartą imprezą. Są to zawody na orientację rozgrywane w warunkach nocnych. Sprawdź, co działo lub dzieje się w poszczególnych odsłonach tej imprezy!
Edycje:
 • Manewry 2021: organizator: Kasia Stabeusz "Sztaba", Paulina Midek,  Marek "White" Białowąs 
 • Manewry 2019, organizator: Jarosław "Chrupek"Chodkowski
 • Manewry 2018, organizator: Kasia Stabeusz, Zuza Smoczyńska i Magda Maszewska "Szefowa"
 • Manewry 2017, organizator: Jarosław "Chrupek"Chodkowski i Marek "White" Białowąs
 • Manewry 2016, organizator: Magda Maszewska "Szefowa", Agnieszka Maszewska i Marek "White" Białowąs
 • Manewry 2015, organizator: Jarek "Chrupek" Chodkowski i Marek "White" Białowąs
 • Manewry 2014, organizator: Magda Maszewska "Szefowa"  i Marek "White" Białowąs
 • Manewry 2013, organizator: Jarek "Chrupek" Chodkowski
 • Manewry 2012, organizator: Krzysiek Lisak
 • Manewry 2011, organizator: Marek "White" Białowąs

Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPB" 2011

logo Manewrów SKPB 2011Kawałek mapy, kompas i nieubłaganie pędzące wskazówki zegarka, a wokół noc i ciemny, jesienny las. Już czujesz adrenalinę? Emocje skumulują się w weekend 5-6 listopada podczas I Nocnych Marszów na OrientacjęManewry SKPB 2011”. Jeśli od lat bierzesz udział w imprezach na orientację, od czasu do czasu wędrujesz z kompasem lub po prostu lubisz spacery po lesie, namów znajomych i weź udział w manewrach.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2012/2013

Trzynastego marca 2012 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Sympatycy SKPB

"Sympatyk SKPB" jest tytułem nadawanym osobom zaprzyjaźnionym z Kołem, uczestniczącym w życiu Koła, imprezach organizowanych przez Koło, a także wspierającym jego działalność. Tytuł Sympatyka SKPB nadawany jest przez Zarząd Koła na wniosek członka Koła.

Poniżej lista osób, którym mieliśmy przyjemność nadać tytuł "Sympatyka SKPB" :)

Czytaj więcej...

Nocne manewry na orientację: 17-18 listopada!!!

nocneDla kogo? Dla wszystkich lubiących biegać i gubić się w lesie. Mamy przyjemność ogłosić, że tegoroczne otwarte Manewry SKPB odbędą się w dniach 17-18 listopada.

Do wyboru będą 4 rodzaje tras o różnych poziomach trudności, m.in. nowość – trasa o długości 50 km.

 

Zapisy tylko do środy, 14.11

Czytaj więcej...

Zniżki dla SKPB


NOWOWIEJSKA SPORT - Arkadiusz Budziński

 

Sklep i serwis rowerowo-narciarski.
Wypożyczalnia rowerów i nart biegowych, zjazdowych, snowboardów (posiadamy również narty dla dzieci biegowe i zjazdowe). Przechowalnia rowerów.

Dla przewodników SKPB oraz dla Sympatyków Koła, na hasło "SKPB"
20% zniżki na wypożyczenie nart biegowych
20% zniżki na wypożyczenie i serwis rowerów
20% zniżki na serwis narciarski


"NOWOWIEJSKA SPORT" Arkadiusz Budziński
ulica Nowowiejska 10
00-653 Warszawa
tel. 22 423-53-81 lub 508-11-55-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czynne pon-pt 10.00-20.00
sob. 10.00-14.00
niedziela 10.00-15.00 w okresie zimowym [gdy w Warszawie leży śnieg]

 

 

Wydawnictwo o profilu turystyczno-krajoznawczym.
www.rewasz.com.pl
   lub   www.rewasz.pl

Dla przewodników i Sympatyków Koła, zniżka 30% na pozycje własne (przewodniki po Beskidach, Kresach i nie tylko), 10% na pozostałe pozycje z oferty. Dotyczy zakupów bezpośrednio u wydawcy. Zniżka w przypadku zamówień grupowych.

Oficyna Wydawnicza Rewasz

ul. Warszawska 55
05-820 Piastów
Tel. (22) 798-33-84
e-mail: rewasz[at]rewasz.com.pl

 


Sklep internetowy – sprzęt sportowy, turystyczny, akcesoria fitness

www.tksport.pl

Rabat 5% na wszystkie produkty na hasło SKPB Warszawa

 

 


 

 Plecaki dla turystów, wędrowców, harcerzy, survivalowców i wszystkich zainteresowanych

www.plecaki.pl

Zniżka 10% dla blachowanych przewodników SKPB, dla Sympatyków zniżka 5%

 

 

 

horyzont logo duze

Sprzęt turystyczny: plecaki, namioty, śpiwory, maty samopompujące, buty, kurtki, kuchenki turystyczne

www.e-horyzont.pl

Zniżki dla przewodników i Sympatyków SKPB

 

 

AURA LOGO 05 250

Producent śpiworów puchowych, kurtek puchowych oraz innych produktów puchowych.

www.yeti.com.pl

Zniżki dla przewodników SKPB i Sympatyków

 

 

watorowka

Chata Wątorówka w Beskidzie Sądeckim.

Dla Sympatyków zniżka 20% na hasło "SKPB".

Dla przewodnika SKPB z grupą co najmniej 5 osób nocleg za darmo.

http://www.watorowka.pl

KONTAKT:

Jacek: 503-333-818

 

 

 

 Chcesz umieścić informacje o zniżce dla przewodników/Sympatyków SKPB?

Skontaktuj się z nami: zarzad[at]skpb.waw.pl

Internetowy Sklep Turystyczny Alpenski.pl
Zniżka dla członków skpb waw w wysokości 10% na wszystkie produkty w
sklepie Alpenski.pl. Współpracujemy z : BERGHAUS, MARMOT, SALEWA, HUSKY,
SMARTWOOL, KARRIMOR,THERM A REST, MSR, EUREKA, TREK N EAT, OPTIMUS,
ROCKLAND, OUTWELL, ROBENS.

Czytaj więcej...

O SKPB Warszawa

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (SKPB Warszawa) powstało w 1957 roku jako jedna z pierwszych organizacji studenckich zajmujących się turystyką kwalifikowaną wśród młodzieży. Do dziś jest najliczniejszą studencką organizacją górską w stolicy.

Na działalność SKPB Warszawa składa się przede wszystkim organizacja dwóch dużych ogólnopolskich rajdów studenckich - Beskid Niski (organizowany od 1965 roku do dziś, jest największą tego typu imprezą w kraju) i Połoniny (od 1960 roku). Drugi filar działalności to szkolenie przyszłych przewodników górskich.

Tradycyjnym kołowym strojem jest brązowa płócienna bluza, a od 1992 roku czerwony polar z biało-czarnym paskiem na lewym ramieniu.

Przewodnicy SKPB prowadzą wyjazdy na zasadzie non-profit - nie zarabiamy na uczestnikach, pokrywają oni jedynie koszt pobytu w górach przewodnika.

Warto przeczytać:

Ponadto prowadzimy chatkę studencką w Teodorówce oraz bazę namiotową w Regetowie.

SKPB FORMALNIE

Od 1991 roku jesteśmy stowarzyszeniem (nr KRS 0000108052), a od 2005 roku Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) - przeczytaj sprawozdania z naszej działalności umieszczone w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od lat jesteśmy zarejestrowani jako organizacja studencka na Politechnice Warszawskiej (opiekun: dr inż. Ewa Piątkowska-Janko). SKPB należy również do Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Od 2007 roku na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje Koło Naukowe Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, które zrzesza studentów UW. Koło naukowe zarejestrowane jest na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (opiekun: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, nr w rejestrze 508). Więcej informacji na temat jego działalności już wkrótce!

Zarząd SKPB kadencji 2011/2012

Ósmego marca 2011 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...

Porady

 • ODZIEŻ TERMOAKTYWNA
  Jak połączyć ochronę ciała przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi z komfortem? Co zrobić, by Twoje ciało oddychało? Czy jest możliwe, żeby również uniknąć zmoknięcia?
  w tekście informacje o: producentach, rodzajach tkanin, rodzajach membran, czyszczeniu i konserwacji
  zobacz też:  bielizna termoaktywna, warstwa zatrzymująca ciepło, warstwa zewnętrzna.
 • ŚPIWORY
  Najbardziej bezbronny jest człowiek w nocy, dlatego od wyboru właściwego "pancerza" zależy efektywność wypoczynku po całym dniu wędrówki. Wiele śpiworów wygląda podobnie, poważniejsze różnice pojawiają się podczas użytkowania.
  W tekście informacje o: konstrukcji, wypełnieniu, materiałach  i producentach.
 • PLECAKI
  Plecak będzie Ci w wędrówce najbliższym towarzyszem i sojusznikiem: razem przeniesiecie wszystkie potrzebne Ci rzeczy, przejdziecie niejednego krzala, przetrzymacie niejedną burzę. Partnera do takiej współpracy dobiera się szczególnie starannie.
  W tekście informacje o: konstrukcji, pojemnościach, materiałach , regulacji i producentach.
  zobacz też: Pakowanie plecaka.
 • BUTY
  Któż nie marzy o wygodnych butach? Niewątpliwie każdy, kto takich nie posiada.
  Sprawa staje się poważna, podczas długiej wędrówki, w terenie, gdy chcemy cieszyć się tym, co niesie los. Rozmaitość rodzajów butów w sklepach turystycznych jest ogromna. Patrząc na nie, zazwyczaj wiemy, co nam się podoba. Ale jak zgadnąć, które zapewnią nam komfort?
  W tekście informacje o: typach i zastosowaniach, konstrukcji, materiałach  i  producentach.
 • KARIMATY
  Krótki opis dostępnych w sklepach "materacyków".
 • INNE
  Folia NRC
Czytaj więcej...

Słownik wyrażeń używanych w okolicach SKPB-olskich

Nie raz pewnie byliście proszeni o podanie kanapki z betonem, popijaliście gluta z jednej menażki i dzieliliście się pawiem z gara. Potem szliście przez krzala, kosząc jara do najbliższego pipanta, aby dotrzeć na ześrodkowanie.

Decydujemy się upublicznić tajny słownik slangu przewodników SKPB. Od tej pory nie możecie pomylić jagi z rosochą!

Czytaj więcej...

Dział kursanta

Dział kursanta zawiera przeróżną twórczość kursową :)

Slajdowiska - kontakt

 

 

Jeśli masz pomysł na własny pokaz albo chcesz dostawać aktualne informacje nt. bieżących pokazów napisz do nas.

Wszelkie uwagi na temat Slajdowisk i strony internetowej prosimy kierować na adres e-mail zamieszczony poniżej.

Katarzyna Mościcka
e-mail k.m.moscicka [wiadomo co] gmail.com

Czytaj więcej...

Dodaj nowy artykuł

Dziękujemy za pomoc przy rozwoju strony SKPB Warszawa!

 

Zanim przejdziesz do formularza dodania nowego artykułu, upewnij się, że zaznajomiłeś się z:

 1. FAQ strony
 2. Zasadami umieszczania artykułów w poszczególnych kategoriach
 3. Instrukcją dodawania nowych artykułów

 

Jeśli znasz już wymagania dotyczące dodawania nowych artykułów przejdź do formularza i napisz swój tekst.

 

Każdy nowo dodany artykuł wymaga akceptacji przez administratorów strony. Osób administrujących stroną jest kilka więc powinno to trwać co najwyżej kilka godzin. Jeśli piszesz już kolejny artykuł i Twoje teksty są w pełni zgodne z wytycznymi, możesz poprosić o większe prawa dające możliwość dodawania artykułów bez moderacji. Nie podchodzimy jednak do nadawania uprawnień zbyt rozrzutnie.

 

 

Czytaj więcej...

Dawne imprezy

W tym dziale znajdują się informacje o różnych przedsięwzięciach SKPB Warszawa, które zaszły w przeszłości a nie są obecnie dalej prowadzone.

Czytaj więcej...

O Akcji Lato

Co to jest Akcja Lato?

To letnie obozy, które organizujemy głównie w Karpatach polskich, ukraińskich i rumuńskich. W ramach Akcji można też z nami wędrować po górach Słowacji, Czech, Bułgarii i krajów bardziej odległych jak Turcja czy Hiszpania. Nie omijamy nawet innych kontynentów, zwłaszcza Azji, która jest rajem dla turystów górskich.

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe SKPB Warszawa

W czasie roku akademickiego spotkasz nas w każdy wtorek od godz. 18:30 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (plac Politechniki 1) w sali 306. Najszybciej skontaktujesz się z nami przez internet.

Czytaj więcej...

Pojedź z nami w góry - zapraszamy!

Pomknąć w ślad za promieniem,
W dal trwającą niezmiennie...

 

SKPB Warszawa od ponad 50 lat zabiera w góry Polski, Europy i świata wszystkich, którzy chcą miło spędzić czas i aktywnie wypocząć. Działamy po to, by pokazywać ludziom góry, ich tradycje, kulturę i historię.

Obozy i rajdy SKPB to okazja, by poznać ciekawych ludzi, spać na sianie, w schroniskach, bacówkach i pod namiotami, gotować na ogniskach, odkrywać wielowymiarowość krzala i nieskończoność jarów. Przy okazji można też dowiedzieć się na czym polegają zabawy w czołg, słonia i zwałkę.

Nasze najważniejsze imprezy:

Jak wyglądają imprezy SKPB?

Rajd Beskid Niski - to największa tego typu impreza w Polsce. Odbywa się na przełomie kwietnia i maja (w długi weekend) i obejmuje swoim zasięgiem teren polskiego i słowackiego Beskidu Niskiego. W rajdzie uczestniczy co roku około 300- 400 osób z całej Polski i wciąż jeszcze zdarzają się na nim trasy, liczące powyżej 70 osób!

Czas Połonin przypada na koniec września. Choć dziś nie bierze w nich udziału (jak niegdyś) dwa tysiące studentów, to ciągle cieszą się popularnością. Na rajd Połoniny przyjeżdża około 150 -200 osób, które przemierzają bardziej lub mniej uczęszczane szlaki i bezdroża polskich, słowackich i ukraińskich Bieszczadów.

Każdy rajd SKPB Warszawa kończy się Ześrodkowaniem, czyli spotkaniem wszystkich tras. Ześrodkowania co roku odbywają się w innym miejscu i zapewniają atrakcje zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Są okazją nie tylko do wypicia herbaty, zjedzenia zupy czy gluta (kisielu), ale i do wspólnej zabawy, udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście!), posiedzenia przy ognisku, śpiewów i spotkań ze starymi znajomymi.

Jesienią, na przełomie października i listopada od 1960 roku organizujemy Złaz Kampinoski SKPB im. Andrzeja Harskiego. Ta jednodniowa impreza w Puszczy Kampinoskiej jest połączenim spaceru z wieczornym ogniskiem i śpiewankami.

Latem nasze Koło organizuje cykl obozów dla studentów i innych amatorów turystyki górskiej pod hasłem Akcja Lato. W jej ramach co roku proponujemy około dziesięć obozów wędrownych na terenie całych Karpat (Ukraina, Rumunia, Słowacja, Czechy, Polska) i nie tylko. Obozy odbywaj się również w górach Bałkanów, Pirenejach, Alpach, Tatrach i górach Azji.

Każdego roku przewodnicy SKPB organizują wyprawy w góry dalekie... Charakter takich wyjazdów nakazuje zabierać ze sobą tylko wypróbowanych w bojach przyjaciół (osoby po kursie przewodnickim, wypróbowani uczestnicy naszych wyjazdów), dlatego wyprawy nie są reklamowane na stronie, czy w jakikolwiek inny sposób. Organizatorzy sami kompletują grupę i... W ostatnich latach odwiedziliśmy m. in.: Indie, Nepal, Chiny, Kirgizję, Uzbekistan, Tadżykistan, Rosję (co roku kilka wyjazdów - Płw. Kolski, Ural, Ałtaj, Tuwa, Sajany, Bajkał, Jakucja, Kamczatka), Iran, Gruzję (Kaukaz), Armenię, Turcję, Syrię, Jordanię oraz Boliwię, Australię i górę Kilimandżaro.

SKPB Warszawa z myślą o licealistach co roku organizuje też rajd Beskidzki Trakt. Jego dwie edycje wiosenna (maj) i jesienna (październik) przyciągają najmłodszych miłośników gór.

Warto też wspomnieć o akcji Góry Dzieciom mającej za zadanie organizację obozów dla dzieci i młodzieży z Domów Dziecka. Na razie to tylko jeden obóz rocznie, ale mamy nadzieję, że uda się to zmienić.

Dla tych, którzy pragną zgłębiać tajemnicę gór, przypiąć do piersi małą trójkątną blachę i prowadzić innych w góry - organizujemy co roku Kurs Przewodnicki.
Szkolenie rozpoczyna się w połowie października, a kończący w listopadzie następnego roku. Umożliwia turystom poznanie gór od trochę innej strony, a jednocześnie uczy postępowania w trudnych sytuacjach na szlaku. Jest praktycznym i teoretycznym przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnej funkcji przewodnika górskiego. Kurs składa się z cotygodniowych wykładów i częstych górskich wyjazdów weekendowych i trzech dłuższych. Na zakończenie kursanci odbywają praktyki, najczęściej w Karpatach na Ukrainie lub w Rumunii. Po ukończeniu kursu przewodnickiego można przystępować do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego po Beskidach.

Możecie też liczyć, że od czasu do czasu zaprosimy Was na śpiewanki, ciekawe slajdowiska, pozawakacyjne obozy górskie, wyjazdy weekendowe (w trakcie roku akademickiego) czy autokarówki.

 Pojedź z nami w góry!

Zapraszamy!

- SKPB Warszawa

Zarząd SKPB kadencji 2009/2010

24 lutego 2009 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy zarząd, a także komisję rewizyjną i sąd koleżeński.

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2008/2009

Nowe władze Koła wybraliśmy na roczną kadencję 26 lutego 2008 roku.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   *Z adresu e-mail trzeba usunąć słowo "SPAM".

 

  ANDRZEJ AFFEK - prezes

  MAREK CICHY - wiceprezes

  MACIEJ SIARKIEWICZ - skarbnik

  AGNIESZKA TOKARSKA - sekretarz

  OLGA ZAWADZKA - członek

Czytaj więcej...

Zarząd SKPB kadencji 2010/2011

Drugiego marca 2010 roku walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Czytaj więcej...