10-dniowy wyjazd w Karpaty Marmaroskie i Góry Rodniańskie (Rumunia) "Pamiętniki z wakacji"