Regulamin studenckiej Bazy namiotowej SKPB Warszawa w Regetowie

  1. To miejsce jest dla nas wszystkich. Chcemy, aby każdy się tutaj czuł jak u siebie w domu.
  2. Noclegu udzielamy w namiotach bazowych - w miarę wolnych miejsc, lub w namiotach własnych turystów. Nie prowadzimy rezerwacji noclegów.
  3. Turyści nocujący na bazie mogą korzystać - po uzgodnieniu z bazowym - ze sprzętów bazowych.
  4. Baza jest prowadzona społecznie, SKPB ani bazowi nie czerpią korzyści materialnych z działalności bazy.
  5. Za nocleg pobieramy opłatę, która służy finansowaniu bieżących potrzeb bazy.
  6. Ze względu na bliskość granicy musisz zameldować się u bazowego okazując mu swój dokument tożsamości.
  7. Postaraj się zostawić to miejsce w stanie co najmniej tak dobrym jak je zastałeś: posprzątaj, przynieś z lasu drewno dla następnych, umyj naczynia, z których korzystałeś, wyrzuć swoje śmieci do kontenera. Zapytaj bazowego, w czym jeszcze możesz pomóc.
  8. Na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
  9. Dzieci na bazie są bardzo mile widziane. Prosimy rodziców, aby dostosowali się do zasad turystycznego współżycia i specyfiki bazy namiotowej.
  10. Zwierzęta sa również mile widziane. Niemniej prosimy właścicieli o kontrolę nad swoimi czworonogami.
Tags: