Harmonogram Kursu 2020/21

 

Harmonogram 57. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2020/2021
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  zdalnie we wtorki od godz. 18:30 .
Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

(Link do Harmonogramu 56. kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2019/2020) 

Zajęcia praktyczne

  

DATATEMATYKA SZKOLENIA
 

Część I

24-25.10.2020

Wycieczka na zapoznanie I - Gorce

31.10-01.11.2020

Wycieczka na zapoznanie II - Gorce

07-08.11.2020

Wycieczka na zapoznanie III - Gorce

12.11.2020 Fakultatywne szkolenie nizinne (czwartek po południu, okolice Warszawy )

14-15.11.2020

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

21-22.11.2020

Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

28-29.11.2020

Szkolenie nizinne III (termin poprawkowy - tylko dla tych, którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)

12.-13.12.2020

Wycieczka Orientacyjna Górska I - Góry Słonne

19-20.12.2020

Wycieczka Orientacyjna Górska II - Góry Słonne

09-10.01.2021

Szkolenie zimowe I - Beskid Żywiecki

16-17.01.2021

Szkolenie zimowe II - Beskid Żywiecki

20.01.2021 Fakultatywne warsztaty techniczne : palenia ognisk, obsługa siekiery - pół dnia, okolice Warszawy

07-14.02.2021

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) I - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

13-21.02.2021

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) II - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

 

Część II

13-14.03.2021

Wycieczka kondycyjna  I- Beskid Wyspowy

20-21.03.2021 Wycieczka kondycyjna  II - Beskid Wyspowy
Dowolny termin między szkoleniem zimowym a przejściem letnim Dowolnie wybrana impreza na orientację

10-11.04.2021

Wycieczka metodyczno-krajoznawcza - Pieniny/Beskid Sądecki

01- 09.05.2021

Przejście wiosenne - Beskid Niski
wycieczka na zaliczenie

 

Część III

dowolne 2 dni
między przejściem wiosennym i letnim

SGO (dowolnie wybrane góry)
wycieczka na zaliczenie

22-23.05.2021

Wycieczka przyrodnicza - Beskid Żywiecki

03-06.06.2021

Wycieczka w Karpaty Wschodnie (Ukraina) - Gorgany

19-20.06.2021 Warsztaty z pierwszej pomocy, warsztaty psychologiczne- okolice Warszawy

04-18.07.2021

Przejście letnie - Bieszczady
egzamin praktyczny do SKPB

 

Część IV

20.07.2021-09.05.2022

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
na zaliczenie

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie

23-24.10.2021

Wycieczka autokarowa - Beskid Żywiecki, Śląski, Mały

listopad-grudzień 2021

Egzaminy końcowe
 


 

Zajęcia teoretyczne 

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
20.10.2020 Wykład inauguracyjny
Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie
Góry świata
27.10.2020 Krainy geograficzne w Karpatach. Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny. Charakterystyka poszczególnych grup górskich.
Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
03.11.2020 Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie.          
10.11.2020 Egzamin z topografii Beskidów (ogólnej) i Gorców
Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii)
17.11.2020 Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp). Podstawy ABC
24.11.2020 Sprzęt górski używany do turystyki letniej / zimowej. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy.
01.12.2020 Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie
08.12.2020 Ratownictwo w górach. Historia. Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR/TOPR. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje ratunkowe. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami.
Egzamin z bloku: Bezpieczeństwo. Omówienie egzaminu
15.12.2020 Wigilia SKPB 🎄
22.12.2020 Przygotowanie wyjazdu w góry. Planowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Etyka turystyczna.
Topografia Beskidu Żywieckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
Poprawa egzaminu z bloku: Bezpieczeństwo
29.12.2020 Podstawy architektury I
05.01.2021 Podstawy architektury II
12.01.2021 Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach. Ikony i sztuka cerkiewna
19.01.2021 Budownictwo drewniane
Egzamin z topografii: Beskid Żywiecki
26.01.2021 Historia i bieżąca działalność SKPB Warszawa
Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna
02.02.2021 Topografia: Beskid Sądecki, Beskid Niski (do doliny Ropy)
Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
23.02.2021 Egzamin z topografii: Beskid Sądecki.
Żywienie w górach.
Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska
02.03.2021 Topografia: Beskid Wyspowy.
Podstawy meteorologii. Warunki pogodowe Beskidów. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych
09.03.2021  Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe / etniczne
16.03.2021 Historia I Wojny Światowej w Beskidach i jej zachowane ślady. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne
23.03.2021  Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów
30.03.2021 Egzamin z topografii: Beskid Wyspowy
Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego Beskidów. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania
06.04.2021 Topografia: Pieniny, Spisz, Orawa.
13.04.2021 Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach.
20.04.2021 Egzamin z topografii: Pieniny, Spisz, Orawa 
Toponomastyka
27.04.2021 Topografia: Beskid Niski
Wprowadzenie do przejścia wiosennego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
11.05.2021  Historia polskiej turystyki górskiej
18.05.2021 Egzamin z topografii: Beskid Niski
Topografia: Beskid Makowski i Mały
25.05.2021 Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy
01.06.2021 Topografia: Beskid Śląski
Dalekie wyprawy - organizacja, przydatne rady
08.06.2021 Egzamin z topografii: Beskid Makowski i Mały
15.06.2021 Wprowadzenie do przejścia letniego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
Topografia: Bieszczady
Egzamin z topografii: Beskid Śląski
22.06.2020 Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez.
Egzamin z topografii: Bieszczady
29.06.2021  Prawo w pracy przewodnika górskiego. Praca w stowarzyszeniach.