Harmonogram 60. Kursu (2023-24)

Obszar roboczy 1 100

Harmonogram 60. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2023-2024
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Kurs Przewodnicki składa się z dwóch części – wyjazdowej oraz teoretycznej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  we wtorki od godz. 18:30 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, sala 162.
Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

Przedstawiamy szczegółowy terminarz wyjazdów i wykładów Kursu SKPB Warszawa.
W 'Programie Kursu' możesz przeczytać, czym są poszczególne przygotowywane dla Was wycieczki.

Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu.

Jesteś kursantem 59. Kursu? Oto harmonogram Twojego Kursu!

 

   Zajęcia praktyczne

   

 

Część I 

07-08.10.2023   Wycieczka na zapoznanie I - Gorce
14-15.10.2023   Wycieczka na zapoznanie II - Gorce
21-22.10.2023 Wycieczka na zapoznanie III - Gorce
8.11.2023 Fakultatywne szkolenie z orientacji (środa wieczorem)
11-12.11.2023 Manewry nizinne I
18-19.11.2023 Manewry nizinne II
25-26.11.2023   Manewry nizinne III (termin wyłącznie poprawkowy tylko dla tych, którzy nie zaliczyli któregoś z poprzednich terminów)
09-10.12.2023   Wycieczka orientacyjna górska I - Góry Słonne
16-17.12.2023   Wycieczka orientacyjna górska II - Góry Słonne
06-07.01.2024   Szkolenie zimowe (rakietowe) I - Beskid Żywiecki
13-14.01.2024   Szkolenie zimowe (rakietowe) II - Beskid Żywiecki
17.01–02.02.2024   Spacer metodyczno-architektoniczny - ok. 4 godziny - Warszawa
03-11.02.2024   Kompleksowe szkolenie zimowe I - Beskid Niski
10-18.02.2024   Kompleksowe szkolenie zimowe II - Beskid Niski
   

Część II

09-10.03.2024   Wycieczka kondycyjna I - Beskid Wyspowy
16-17.03.2024   Wycieczka kondycyjna II - Beskid Wyspowy
13-14.04.2024   Manewry górskie ZMIANA TERMINU
27.04-05.05.2024   Przejście wiosenne - Beskid Niski
   

Część III

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim  

SGO (dowolnie wybrane pasmo Beskidów Zachodnich)

18-19.05.2024   Wycieczka metodyczno-krajoznawcza - Pieniny/Spisz
30.05-02.06.2024   Wycieczka namiotowa - Gorgany/Słowacja
15-16.06.2024   Wycieczka przyrodnicza - Bieszczady
06-07.07.2024   Pierwsza pomoc - warszaty wyjazdowe
20.07-04.08.2024   Przejście letnie - Bieszczady
   

Część IV

26-27.10.2024   Wycieczka autokarowa (możliwa zmiana terminu): Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski
sierpień 2024 - maj 2025   Czas na praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy)/ chatkowanie
     
W TRAKCIE TRWANIA KURSU   Jeden dzień pomocy przy kołowych imprezach, wydarzeniach i inicjatywach, takich jak weekendy remontowe, ześrodkowania rajdów, imprezy na orientacje. Więcej informacji przekaże kierownictwo Kursu.

 


 

   Zajęcia teoretyczne

 

      

  

Część I

     

 03.10.2023

  (1) Wykład inauguracyjny. Przedstawienie kierwonictwa i  SKPB. Omówienie przebiegu kursu, zasad ukończenia. Przygotowanie do wycieczek na zapoznanie
 

ZAPISY NA KURS

   

 10.10.2023

  Przygotowanie wyjazdu w góry. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Etyka.
 

ZAPISY NA KURS

   

 17.10.2023

  Warunki pogodowe Beskidów: lato – jesień – zima - wiosna. Sprzęt używany do turystyki letniej / zimowej. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy
  Sprzęt górski; ubrania; gadżety; plecak; śpiwór
 

ZAPISY NA KURS

   
 24.10.2023    Krainy geograficzne w Karpatach. Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny. Charakterystyka poszczególnych grup górskich
  Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków
 

 ZAPISY NA KURS

   
 31.10.2023    Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek - możliwe metody nauki. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii i orientacji)
   
07.11.2023   Egzamin z topografii Karpat i Gorców.
Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny (sygnalnie)
   

 14.11.2023

 

Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC

   

 21.11.2023

  Budownictwo drewniane
   
28.11.2023    Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania.
  Egzamin z bloku bezpieczeństwo
   
05.12.2023   Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach.
  Ikony i sztuka cerkiewna (podstawy)
   
12.12.2023   Poprawki z egzaminu z bezpieczeństwa.
  Wigilia SKPB
   

 19.12.2023

  Żywienie w górach
  Topografia Beskidu Żywieckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, sieć szlaków

 

   
09.01.2024   Podstawy architektury I
  Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza.
   
16.01.2024   Podstawy architektury II
   

23.01.2024   Egzamin z topografii Beskidu Żywieckiego
  Topografia: Beskid Sądecki, Beskid Niski (do doliny Ropy). 
   
 30.01.2024    Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna. Wielokulturowość Karpat - wprowadzenie do tematu mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących tereny uprawnień.
   
 

      

 

 Część II

 20.02.2024   Egzamin z I części kursu: Architektura, Drewbud, Grekokatolicyzm, Prawosławie, Ikony (wstęp).
  Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska.
   
 27.02.2024   Topografia: Beskid Wyspowy.
  Podstawy meteorologii. Warunki pogodowe Beskidów. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych.
   
05.03.2024   Historia I wojny światowej w Beskidach i jej ślady w Beskidach. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne - założenia, architektura i architekci.
  Poprawka egzaminu z I części
   
12.03.2024    Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów
   
 19.03.2024   Egzamin z topografii: Beskid Sądecki
  Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe / etniczne.
   
 26.03.2024   Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego Beskidów. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
  Seminarium Beskid Niski – omówienie Przejścia Wiosennego: zasady, wymagania oraz panorama krajoznawcza.
   

 09.04.2024

 

Egzamin z topografii: Beskid Wyspowy

  Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach
   
16.04.2024   Topografia: Beskid Niski
   
23.04.2024   Ratownictwo w górach: historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach / Beskidach. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami
   
 

      

 

 Część III

     
07.05.2024    Topografia: Pieniny, Spisz, Orawa.
  Wprowadzenie do wycieczki metodyczno-krajoznawczej.
  Egzamin z II części kursu: Geologia, Meteorologia, Łemkowie i mniejszości, Przyroda.

 14.05.2024

 
 

Historia Kolejnictwa na terenie uprawnień. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski.

  Poprawki egzaminów z części II kursu

21.05.2024   Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy i Słowacji.
   
28.05.2024    Historia polskiej turystyki górskiej
  Egzamin z topografii: Beskid Niski

04.06.2024   Topografia: Beskid Makowski i Mały.
   
11.06.2024    Pierwsza pomoc
  Egzamin z topografii: Pieniny, Spisz, Orawa

18.06.2024   Seminarium – omówienie zasad Przejścia Letniego: wymagania, panorama krajoznawcza.
   
09.07.2024     Topografia: Bieszczady
  Toponomastyka
  Egzamin z topografii: Beskid Makowski i Mały

 16.07.2024

 

Egzamin z topografii: Bieszczady

   
 

      

 

 Część IV

     

08.10.2024

 
 

Metodyka prowadzenia autokarówki.

  Topografia: Beskid Śląski.
   

 15.10.2024

  Prawo w pracy przewodnika górskiego. Praca w stowarzyszeniach - organizacja i działania Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie
    Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski.
     

 22.10.2024

  Dalekie wyprawy - organizacja, przydatne rady.

 

  Egzamin z topografii: Beskid Śląski.

 29.10.2024

  Poprawki z wcześniejszych egzaminów
   
 od listopada 2024    Seminaria co wtorek o 18:30...  plan wkrótce :)