Zapisy na kurs

Zapraszamy na 57. edycję Kursu Przewodników Górskich SKPB Warszawa - start: 20 października 2020.

Aby zostać przyjętym na 57. Kurs, należy spełnić 4 warunki:

  1. wypełnić formularz zapisów (zapisujesz się nim zarazem na kurs, jak i na konkretny termin obowiązkowej wycieczki na zapoznanie),
  2. wpłacić bezzwrotny zadatek 150 zł na wycieczkę na zapoznanie (niezwłocznie (do 3 dni) po dokonaniu zapisu - za te pieniądze kupujemy dla Ciebie bilety i rezerwujemy noclegi),
  3. pojechać na zadeklarowaną wycieczkę na zapoznanie,
  4. wpłacić wpisowe (całość lub I ratę).

Wpisowe, które służy nam do pokrycia kosztów organizacyjnych kursu, wynosi łącznie 300zł. Opłaty można dokonać jednorazowo albo w dwóch ratach:
I rata
(150 zł) płatna jest do 31 paździenrika 2020 roku, czyli przed manewrami nizinnymi (aby jechać na manewry trzeba wpłacić I ratę)
II rata (150 zł) płatna jest do 31 stycznia 2021 roku, czyli przed obozem zimowym (aby jechać na obóz zimowy trzeba wpłacić II ratę)

Uwaga: w przypadku rezygnacji wpisowe nie jest zwracane.

Zarówno zadatek na wycieczkę na zapoznanie, jak i wpisowe, płatne są wyłącznie przelewem na konto:

70 2130 0004 2001 0380 3475 0002 (VW Bank Direct)
Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu adresu e-mail, podanego wcześniej przy wypełnianiu formularza, np.: "jan.kowalski[at]poczta.pl - wpisowe kurs 2020/21 rata 1" lub "jan.kowalski[at]poczta.pl - wycieczka na zapoznanie WYBRANA DATA WYJAZDU".

Uwaga! Osoby, które chcą kontynuować kurs rozpoczęty w latach poprzednich (mają zaliczoną co najmniej część I) również zobowiązane są do zapisania się na listę uczestników kursu i skontaktowania z Kierownictwem Kursu.

Tags: