Publikacje SKPB o nr 1 do 50

Lista wydawnictw wydanych przez Komisję Wydawniczą SKPB Warszawa o nr 1-50

OD NUMERU 92 ZACZYNAJĄ SIĘ WYDAWNICTWA NUMEROWANE

PUBLIKACJE Z NUMEREM ŁAMANYM PRZEZ TK WYDAWANE BYŁY POD WSPÓLNĄ FIRMĄ Z TOWARZYSTWEM KARPACKIM

nr wyd.
tytuł uwagi redaktor  
stron
rok wyd. nakł. spis treści i okładka
1 Beskid Niski I wyd., dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Lesław Kars 33 1965 500 1. Dziewięć lat SKPB
2. Beskid Niski
- Geografia
- Przyroda
- Rys historyczny
- Kilka słów o Łemkach
- Ciekawsze miejscowości
3. Pogórze Ciężkowickie
II wyd. 1966 2000
2 Beskid Niski   Andrzej Matias 40 1967    
3 Historia SKPB 1957-1967 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   9 1967  300 1. Historia 1957-1967
2. Wykaz ważniejszych imprez organizowanych lub prowadzonych przez członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich
4 Informator z okazji X Złazu Kampinoskiego im. A. Harskiego     27 1969   500  
5 Architektura drewnianych cerkiewek na Łemkowszczyźnie przedruk z "Prac Naukowych Politechniki Krakowskiej", dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   17 1970 500
6 Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Marian Winkowski 5 1970 500
7 Fragmenty najnowszej historii Łemków przedruk z "Rocznika Sądeckiego", dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Andrzej Kwilecki 48 1970 525
8 Historia GOPR dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Zofia Szajuk 5 1970 500
9 Nieco o Bieszczadach i innych nazwach geograficznych przedruk z: "Profile" nr 2/1969, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Adam Fastnacht 10 1970 500
10 Krótki rys chronologiczno-historyczny dziejów Księstwa Halicko-Włodzimierskiego I wyd., dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Witold Michałowski 9 1970 500  
II wyd. uzupełnione, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB 13 1973 500 
11 Gospodarka wodna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem woj. rzeszowskiego dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Krzysztof Grysa 21 1971 500
12 Informator o terenach złazu Marzanna IV  we współpracy z UKT UNIKAT   10 1971 150  
13 Podlasie 1971   Ewa i Przemysław Pilichowie 10 1971 300  
14 Śpiewnik SKPB. XII Og. Rajd Studencki SKPB Bieszczady 71 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   20 1971 500
15 Łopiennik i okolice dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Waldemar Ufnalski 17 1971 500
16 Beskid Niski dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Teresa Woźniak i Przemysław Pilich 19 1971 500
17 Historia turystyki w Polsce   Julian Bystrzanowski 5 1971 100  
18 Połoniny '71 zawiera bibliografię SKPB,
dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
  67 1971 400 1. Aleksander Fredro, Danuta Tyszkiewicz;
2. Bieszczady w XIX-wiecznej poezji (przedruk z "Widnokręgu" nr 304);
3. Solina, Sławomir Łobodziński;
4. Lesko, Przemysław Pilich;
Bison Bonasus, Krzysztof Druzgalski;
5. Geografia Karpat, Andrzej Goński;
6. Projekt rezerwatu międzynarodowego, Szczepan Marczyński;
7. Wydawnictwa SKPB Warszawa, Ewa Pilich.
19 Ustrzyki Górne I wyd.
dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
Waldemar Ufnalski 30 1971 500
II wyd.
dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
1975 1000
20 Zagórz k. Sanoka I wyd.
dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
Przemysław Pilich 18 1971 500
II wyd. 1975 1000  
21 Ochrona przyrody w Polsce dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Mirosława Jabłońska 18 1971 300
22 Osadnictwo na prawie ruskim, polskim, niemieckim...  I wyd. dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Katarzyna Piwnicka 9 1971 500
II wyd. 1973 500  
23 I wojna światowa na terenie Polski, przebieg działań na terenie Galicji dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Andrzej Huczko, Marian Zagórniak 28 1971 400
24 Skład apteczki polowej   Elżbieta Dudzińska 3 1971 150  
25 Zarys grup etnograficznych w Polsce przedruk z "Ziemi"
dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB
Janusz Kamocki 15 1971 500
26 Arkadia, Nieborów, Bolimów i okolice   Ewa i Przemysław Pilichowie 9 1972 350 1. Przegląd miejscowości na trasach rajdu, Przemysław Pilich;
2. Historia i zabytki Ciężkowic, Andrzej Huczko;
3. Nazewnictwo Beskidu Niskiego, Tomasz W. Łękawski;
4. Górskie zainteresowania Seweryna Goszczyńskiego, Krzysztof Porada.
27 Magury '72 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Przemysław Pilich 24 1972 500
28 Organizacja turystyki w Polsce   Stefan Skowroński 8 1972 300  
29 Śpiewnik turystyczny Lato '72     35 1972 500  
30 Połoniny '72 zawiera bibliografię SKPB Krzysztof Druzgalski 157 1972 600 1. 15 lat SKPB - ilustrowana kronika przewodnicka Krzysztof Druzgalski;
2. Jan Gerhard, Krzysztof Druzgalski;
3. "Powrót do kraju łagodności" - czyli o niektórych ludziach literatury związanych z Beskidami, Maria Sokołowska;
4. Zamek Sobień, Przemysław Pilich;
5. Komańcza, Krzysztof Druzgalski;
6. Operacja dukielsko-preszowska, Danuta Nowakowska;
7. Słowackie Powstanie Narodowe, Andrzej Augustyniak;
8. Historia ważniejszych rodów szlacheckich Beskidów i Pogórzy;
Toponomastyka Bieszczadów Zachodnich, Tomasz W. Łękawski;
9. Chałupy ludowe w Karpatach Polskich, Krzysztof Porada;
10. Historia i zasięg występowania niektórych gatunków drzew liściastych w Beskidach, Barbara Gabryl;
11. Szata roślinna Beskidów Polskich, Maria Lipszyc, Katarzyna Starosta;
12. Rezerwaty przyrody i Parki Narodowe w Beskidach, Katarzyna Starosta;
13. Próby zagospodarowania Bieszczadów;
14. Wspomnienie, Elżbieta Baczyńska;
16. Wydawnictwa SKPB w Warszawie w okresie 1.07.71-1.07.72, Ewa Pilich.
31 Kronika studenckiej turystyki górskiej. Nasze piętnastolecie 1957-1972 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   58 1972 400 1. To już piętnaście lat...;
2. Miłe złego początki?, Irena Matjas;
3. Akcja Letnia, Irena Matjas, Jerzy Korejwo;
4. Rajdowanie, rajdowanie, Jerzy Korejwo;
5. Złazy tu i ówdzie..., Tomasz Kowalik;
6. Bieszczadzka szkoła uczuć, Bronisław Bremer;
7. Dziewczyny lat sześćdziesiątych, Marta Korejwo;
8. A pamiętacie? ...;
9. Sprawy ważne i zupełnie drobne, Jerzy Korejwo, Tomasz Kowalik;
10. Nieco statystyki.
32 Informator krajoznawczy rajdu Powitanie wiosny dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Katarzyna Starosta, Jerzy Wesołowski 10 1973 300
33 Magury '73 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Katarzyna Piwnicka, Przemysław Pilich 45 1973 500 1. Opis wybranych miejscowości, Przemysław Pilich;
2. Wincenty Pol, Tomasz W. Łękawski;
3. Zabytkowe cerkwie w Beskidzie Niskim, Przemysław Pilich;
4. Śladem lotniczych znalezisk w Beskidzie Niskim, Krzysztof Segit;
5. Bajeczny świat Łemkowszczyzny, W. Fusek (przedruk z: "Biecz i dawna Ziemia Biecka").
34 Zamek w Krasiczynie dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Michał Świątalski 14 1973 400
35 Między Osławą i Osławicą dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Magdalena Dietrich, Jan Jabłkowski 47 1973 5000
36 Połoniny '73 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Tomasz W. Łękawski 53 1973 800 1. Góry wspólnie odnalezione, Grzegorz Woroszyłło;
2. Odkrywamy powtórnie Bieszczady, (przedruk z: "Politechnika" nr 38/39);
3. Nasz program działania - SKPB;
4. Nie dajmy odejść legendzie, Witold Michałowski;
5. Chwila uzasadnionej fantazji, Jacek Mazur, Janusz Rygielski;
6. Historyczne drewniane budownictwo rzeszowskiego w aspekcie ochrony zabytków, Michał Świątalski;
7. Studencka wioska turystyczna w Łopience, Tomasz W. Łękawski;
8. Zmiany na mapie Bieszczadów, Tomasz Kowalik;
9. Wschodnio-bieszczadzki obszar chronionego krajobrazu, Tomasz Kowalik;
10. Od traktu winnego do obwodnicy i cięciwy, Bronisław Bremer;
11. Śladem lotniczych historii nie z tej ziemi - Bieszczady, Krzysztof Segit;
12. Bieszczadzka szkoła uczuć, Bronisław Bremer (jest to przedruk z poz. 31).
37 Początki polskiej turystyki w Beskidach Zachodnich i walka z naporem niemieckim (Beskidenverein)  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Władysław Midowicz 21 1973 500
38 Zasady żywienia obozów wędrownych dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Halina Kazberuk 16 1973 500
39 Informator krajoznawczy rajdu Powitanie Wiosny 1974, Lasy Garwolińskie  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Jerzy M. Wesołowski 11 1974 400
40 Magury '74 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Tomasz W. Łękawski 51 1974 700 1. IX rajdów w Beskidzie Niskim, Adam Kulewski, Tomasz W. Łękawski;
2. Beskidzkimi roztokami, Grzegorz Woroszyłło;
3. Opis wybranych miejscowości;
4. Jaskinie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, Andrzej Stanek;
5. Biskup warmiński rodem z Biecza, Tomasz W. Łękawski;
6. Operacja gorlicka i cmentarze wojenne, Adam Kulewski, Tomasz W. Łękawski;
7. Bajeczny świat Łemkowszczyzny, (wg W. Kłapkowskiej, "Literatura ludowa", [w:] "Nad rzeką Ropą");
8. Legendy Pogórza, (wg W. Kłapkowskiej, "Literatura ludowa", [w:] "Nad rzeką Ropą");
9. Wydawnictwa SKPB poświęcone problemom Beskidu Niskiego, Tomasz W. Łękawski.
41 Śpiewnik rajdowy SKPB  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   109 1974 1500
42 Vihorlat powielacz   16 1974 100  
43 Katalog miejscowości Zakarpacia powielacz   7 1974 100  
44 Użhorod powielacz     1974 100  
45 Zabytki Mukaczewa powielacz   3 1974 100  
46 Słowacki Kras powielacz Michał Ignatowicz 15 1975 100  
47 Materiały szkoleniowe. Ochrona przyrody i środowiska w Polsce dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Mirosława Jabłońska, Tomasz Kowalik 50 1974 1230
48 Magury '75 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Tomasz W. Łękawski 105 1975 1200 1. Podanie o założeniu miasta Biecza;
2. Werbowny buk, (wg. F. Kotuli, "Po Podgórzu Rzeszowskim Błądząc");
3. Na tropach zbójeckiej piwnicy, Janusz Rygielski;
4. Cerkiew w Hańczowej wyremontowana, Józef Domurad;
5. Opis wybranych miejscowości;
6. Zamek Odrzykoń, Józef Domurad, Jan Patrzylas;
7. Legendy Pogórza;
8. Kamieniarstwo w Beskidzie Niskim, Jan Bazyl Lipszyc;
9. Konfederacja Barska. Działania w Beskidzie Niskim, Tomasz W. Łękawski;
10. Rezerwaty przyrody Beskidu Niskiego i Pogórzy, Barbara Gabryl;
11. Uwagi o genezie jaskiń w okolicy Dukli, Stanisław Janiga;
12. Zabytki architektury powiatu gorlickiego.
49 Śpiewnik SKPB zeszyt 1, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   66 1975 3000

zeszyt 2

dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB

54 2000
50 Alpy Rodniańskie. Słownik krajoznawczy powielacz   11 1975 100  

 

Uwaga! Jeśli posiadasz dostęp do wydawnictwa SKPB, które nie jest tutaj wymienione, bądź jest dla niego pokazana okładka to prosimy o kontakt - strona (at) skpb.waw.pl

Chcielibyśmy aby na tej stronie była podana jak najbardziej pełna lista wydawnictw SKPB Warszawa.

Tags: