Hej, sokoły... Konfederaci'99

Prowadzący: Waldemar Belchowski
Termin: 1.V - 3.V
Spotkanie: 30.IV PKP Warszawa Wschodnia godz. 20.00 koło kas biletowych
Start: Grybów PKP 1.V godz. 5:00
Kontakt: tel. praca 661 - 79 - 88, hetman (at) gateway.gpw.com.pl
Rodzaj trasy:
stodołowa


1.V Grybów - Chełm(779) - Gródek - Maślana Góra(753) - Szymbark - Miejska Góra(643) - Bielanka
2.V Bielanka - Bartnia Góra(630) - Magura Małastowska(813) - Gładyszów - Popowe Wierchy(684) - Ług - Regetów Niżny
3.V Regetów Niżny - Rotunda(771) - Regetów - Kozie Żebro(847) - Wysowa - Jawor(723) - Ostry Wierch(938) - Lackowa(997) - Izby >>> Grybów

Ruszymy na spotkanie górskiej przygody. Wejdziemy w największe i najciekawsze w Polsce osuwiska ziemi. Przystaniemy nad brzegiem Morskiego Oka. W karpackiej buczynie odnajdziemy uśpione cmentarze z czasu I Wojny Światowej. Podczas wędrówki spotkamy stare łemkowskie chyże i nacieszymy oczy wiosenną beskidzką przyrodą. Przestąpimy progi wiekowych cerkiewek wypełnionych wonią okadzonego sędziwego drewna. Zobaczymy hoffmanowski Dniestr i tatarskie konie. Osuszymy wysowskie zdroje oraz, jak każe tradycja, nie ominiemy miejsc związanych z konfederatami barskimi.

Waldek

Tags: