FAQ

5Obszar roboczy 1 100

1. Ile czasu trwa Kurs Przewodnicki SKPB Warszawa?

Sam kurs przewodnicki trwa ponad półtora roku. Na wyjazdach szkoleniowych kursu spędzisz łącznie około 5-6 tygodni (jeśli pracujesz, na wyjazdy kursowe potrzebujesz ok. 20 dni urlopu).

2. Ile kosztuje kurs przewodnicki?

Wpisowe na kurs wynosi 300 zł - studenci, doktoranci i uczniowie lub 1500 zł - pozostali (może być płatne w dwóch ratach odpowiednio po 150 zł lub 750 zł). Pieniądze z wpisowego są przeznaczane na bieżącą działalność kursu (koszty organizacyjne, materiały itp). Dodatkowo trzeba się liczyć z kosztami wyjazdów na wycieczki kursowe. Jedna wycieczka weekendowa to koszt około 200-300 zł (zależy również od posiadanych zniżek). 

Dla osób powracających na Kurs (mających zaliczoną I lub II część) wpisowe wynosi 100 zł w przypadków uczniów, studentów i doktorantów, 500 zł dla pozostałych osób.

3. Jak, gdzie i kiedy można się zapisać na kurs?
Zapisy prowadzone są przez pierwszy miesiąc trwania kursu. Obowiązkowo trzeba pojechać na jeden z terminów wycieczki na zapoznanie, a następnie wypełnić formularz zapisów oraz wpłacić wpisowe. Szczegóły oraz odnośniki znajdziesz w zakładce 'Zapisy'.

4. Jak wygląda kurs SKPB Warszawa?

Kurs składa się z serii cotygodniowych wykładów i/lub warsztatów (z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii) oraz wyjazdów (szczegóły w harmonogramie kursu).

5. Jak wyglądają wycieczki kursowe?

Większość wycieczek stanowią weekendowe wyjazdy w polskie góry bądź w okolice Warszawy. Na tych wycieczkach ćwiczone są konkretne umiejętności (np. orientacja w terenie, opowiadanie o obiektach, metodyka prowadzenia ludzi po górach etc.). W trakcie trwania kursu odbędą się również trzy dłuższe wyjazdy: szkolenie zimowe (tzw. zimówka), przejście wiosenne oraz przejście letnie. Dwa pierwsze trwają 9 dni (tydzień + weekend), natomiast ostatni trwa 2 tygodnie i odbywa się w przybliżeniu na początku lipca (po sesji egzaminacyjnej na warszawskich uczelniach).
Na wszystkie wyjazdy górskie jedziemy nocnymi pociągami lub autobusami (wyjazd w piątek wieczorem, powrót w poniedziałek rano).

6. Czy dam radę?

Jest duża szansa. Na Kurs Przewodnicki wybierają się osoby o różnym doświadczeniu górskim, różnej kondycji i sile fizycznej. Pamiętaj jednak, że wyjazdy wymagają cołodziennego chodzenia z plecakiem. Masz wątpliwości? Najlepiej pojedź na wycieczkę na zapoznanie (pierwszy wyjazd kursu) i sam przekonaj się, czy Cię to bawi.

7. Czy kurs można przerwać w trakcie i dokończyć np. za rok?

Tak. Kurs Przewodnicki SKPB składa się z 4 części. Zaliczenie którejś części kursu pozwala kontynuować kurs w następnym roku od kolejnej fazy szkolenia (np. jeśli masz zaliczoną 1. część w następnym roku możesz zaczynać od 2. części itp.). W harmonogramie kursu wyszczególniliśmy wyjazdy poszczególnych części szkolenia. Zasady kontynuowania kursu określi Kierownictwo następnego kursu.

8. Przerwałem kurs przed obecnie startującą edycją - na jakich warunkach mogę go kontynuować?

Kontynuacja kursu będzie możliwa, wspólnie ustalimy jej warunki. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, aby odpowiednio uzupełnić różnice programowe. Prosimy o szybki kontakt z Kierownictwem Kursu.

9. Co daje ukończenie kursu przewodnickiego?

Osoba, która ukończyła kurs przewodnicki SKPB Warszawa, staje się przewodnikiem SKPB (dostaje trójkątną blachę) i może prowadzić na imprezach organizowanych pod szyldem SKPB (rajdy górskie, obozy wakacyjne w górach świata, wycieczki weekendowe). Po zdaniu egzaminu państwowego (po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie uprawniające do podejścia do niego) otrzymujecie również uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III (zdobycie tych uprawnień pozwala komercyjnie prowadzić ludzi po górach).

10. Nie jestem studentem, czy mogę brać udział w kursie?

Tak. Niestudentów (licealistów, absolwentów) jak najbardziej zapraszamy. Musisz mieć tylko ukończone 18 lat.

11. Jestem spoza Warszawy, czy mogę brać udział w kursie?

Tak. Należy pojechać na wszystkie obowiązkowe wyjazdy. Oznacza to, że jeśli nie możesz jechać z Warszawy, dołączysz do grupy wsiadając do pociągu, którym jedzie kurs, lub spotkasz się z nami na miejscu. Robimy skrypty do wykładów, więc będzie możliwość przekazania (części) wiedzy z wykładów. Resztę wiedzy musisz uzupełnić we własnym zakresie.
Sprawdź też kursy organizowane przez inne koła przewodnickie, jesteśmy w wielu miejscach - Lublin, Rzeszów, Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Gliwice, Wrocław, Łódź, Gdańsk.

Studenckie koła przewodnickie:

12. O czym jest mowa na wykładach?

Na wykładach przedstawiamy tematy związane z poruszaniem się po górach, z niebezpieczeństwami, jakie z tego wynikają, z zasadami udzielania pierwszej pomocy, z prowadzeniem ludzi po górach, jak również tematy dotyczące wiedzy krajoznawczej czy historycznej. Niektóre wykłady mają charakter warsztatów, na których uczestnicy samodzielnie bądź w grupach rozwiązują konkretne problemy.

13. Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?
Obecność nie jest obowiązkowa, choć bardzo mocno wskazana. Wiedzę nabytą na wykładach sprawdzać będziemy na wycieczkach kursowych i egzaminach.

Tags: