Harmonogram 60. Kursu (2023-24)

Obszar roboczy 1 100

Harmonogram 60. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2023-2024
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Kurs Przewodnicki składa się z dwóch części – wyjazdowej oraz teoretycznej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  we wtorki od godz. 18:30 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, aula 133.
Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

Przedstawiamy szczegółowy terminarz wyjazdów i wykładów Kursu SKPB Warszawa.
W 'Programie Kursu' możesz przeczytać, czym są poszczególne przygotowywane dla Was wycieczki.

Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu.

Jesteś kursantem 59. Kursu? Oto harmonogram Twojego Kursu!

 

   Zajęcia praktyczne

   

 

Część I 

07-08.10.2023   Wycieczka na zapoznanie I - Gorce
14-15.10.2023   Wycieczka na zapoznanie II - Gorce
21-22.10.2023 Wycieczka na zapoznanie III - Gorce
8.11.2023 Fakultatywne szkolenie z orientacji (środa wieczorem)
11-12.11.2023 Manewry nizinne I
18-19.11.2023 Manewry nizinne II
25-26.11.2023   Manewry nizinne III (termin wyłącznie poprawkowy tylko dla tych, którzy nie zaliczyli któregoś z poprzednich terminów)
09-10.12.2023   Wycieczka orientacyjna górska I - Góry Słonne
16-17.12.2023   Wycieczka orientacyjna górska II - Góry Słonne
06-07.01.2024   Szkolenie zimowe (rakietowe) I - Beskid Żywiecki
13-14.01.2024   Szkolenie zimowe (rakietowe) II - Beskid Żywiecki
17.01–02.02.2024   Spacer metodyczno-architektoniczny - ok. 4 godziny - Warszawa
03-11.02.2024   Kompleksowe szkolenie zimowe I - Beskid Niski
10-18.02.2024   Kompleksowe szkolenie zimowe II - Beskid Niski
   

Część II

09-10.03.2024   Wycieczka kondycyjna I - Beskid Wyspowy
16-17.03.2024   Wycieczka kondycyjna II - Beskid Wyspowy
13-14.04.2024   Manewry górskie ZMIANA TERMINU
27.04-05.05.2024   Przejście wiosenne - Beskid Niski
   

Część III

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim  

SGO (dowolnie wybrane pasmo Beskidów Zachodnich)

18-19.05.2024   Wycieczka metodyczno-krajoznawcza - Pieniny/Spisz
30.05-02.06.2024   Wycieczka namiotowa - Gorgany/Słowacja
15-16.06.2024   Wycieczka przyrodnicza - Bieszczady
06-07.07.2024   Pierwsza pomoc - warszaty wyjazdowe
20.07-04.08.2024   Przejście letnie - Bieszczady
   

Część IV

26-27.10.2024   Wycieczka autokarowa (możliwa zmiana terminu): Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski
sierpień 2024 - maj 2025   Czas na praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy)/ chatkowanie
     
W TRAKCIE TRWANIA KURSU   Jeden dzień pomocy przy kołowych imprezach, wydarzeniach i inicjatywach, takich jak weekendy remontowe, ześrodkowania rajdów, imprezy na orientacje. Więcej informacji przekaże kierownictwo Kursu.

 


 

   Zajęcia teoretyczne

 

      

  Część I

     

 03.10.2023

 

(1) Wykład inauguracyjny. Przedstawienie kierwonictwa i  SKPB. Omówienie przebiegu kursu, zasad ukończenia.

Przygotowanie do wycieczek na zapoznanie

 

ZAPISY NA KURS

   

 10.10.2023

 

Przygotowanie wyjazdu w góry. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren.

Etyka.

 

ZAPISY NA KURS

   

 17.10.2023

 

Warunki pogodowe Beskidów: lato – jesień – zima - wiosna. Sprzęt używany do turystyki letniej / zimowej.

Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy

  Sprzęt górski; ubrania; gadżety; plecak; śpiwór
 

ZAPISY NA KURS

   
 24.10.2023   

Krainy geograficzne w Karpatach. Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny.

Charakterystyka poszczególnych grup górskich

 

Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna

oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków

 

 ZAPISY NA KURS

   
 31.10.2023   

Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek - możliwe metody nauki.

Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii i orientacji)

   
07.11.2023   Egzamin z topografii Karpat i Gorców.

Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności.

Postępowanie. Lawiny (sygnalnie)

   

 14.11.2023

 

Niebezpieczeństwa gór. Lato (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie.

Podstawy ABC

   

 21.11.2023

  Budownictwo drewniane
   
28.11.2023   

Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie.

Typowe zachorowania.

  Egzamin z bloku bezpieczeństwo
   
05.12.2023   Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach.
  Ikony i sztuka cerkiewna (podstawy)
   
12.12.2023   Poprawki z egzaminu z bezpieczeństwa.
  Wigilia SKPB
   

 19.12.2023

  Żywienie w górach
 

Topografia Beskidu Żywieckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna

oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, sieć szlaków

 

   
09.01.2024   Podstawy architektury I
  Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza.
   
16.01.2024   Podstawy architektury II
   

23.01.2024   Egzamin z topografii Beskidu Żywieckiego
  Topografia: Beskid Sądecki, Beskid Niski (do doliny Ropy). 
   
 30.01.2024   

Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna. Wielokulturowość Karpat - wprowadzenie do tematu

mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących tereny uprawnień.

   
 

      

 

 Część II

 20.02.2024   Egzamin z I części kursu: Architektura, Drewbud, Grekokatolicyzm, Prawosławie, Ikony (wstęp).
  Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska.
   
 27.02.2024   Topografia: Beskid Wyspowy.
  Podstawy meteorologii. Warunki pogodowe Beskidów. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych.
   
05.03.2024   Poprawka egzaminu z I części
 

Historia I wojny światowej w Beskidach i jej ślady w Beskidach. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne - założenia,

architektura i architekci.

   
12.03.2024    Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów
   
 19.03.2024   Egzamin z topografii: Beskid Sądecki
  Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe / etniczne.
   
26.03.2024   Seminarium Beskid Niski – omówienie Przejścia Wiosennego: zasady, wymagania oraz panorama krajoznawcza.
   
2.04.2024  

ZMIANA HARMONOGRAMU (wyjątkowo sala 120): Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego Beskidów.

Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.

     _________________________________________________________________________________________________

 09.04.2024

 

Egzamin z topografii: Beskid Wyspowy

 

Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia.

Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach

   
16.04.2024   Topografia: Beskid Niski
   
23.04.2024   Historia polskiej turystyki górskiej
   
 

      

 

 Część III

     
07.05.2024    Topografia: Pieniny, Spisz, Orawa.
  Wprowadzenie do wycieczki metodyczno-krajoznawczej.

 14.05.2024

 
 

Egzamin z II części kursu: Geologia, Meteorologia, Łemkowie i mniejszości, Przyroda.

  Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy.

21.05.2024   Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Słowacji.
   
28.05.2024   

Egzamin z topografii: Beskid Niski

 

Ratownictwo w górach: historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy).

Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach / Beskidach. Zasady wzywania

pomocy / kontakt ze służbami


04.06.2024   Egzamin z topografii: Pieniny, Spisz, Orawa
  Topografia: Beskid Makowski i Mały.
   
11.06.2024    Historia Kolejnictwa na terenie uprawnień. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski.
  Organizacja i działania Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie.

18.06.2024   Seminarium – omówienie zasad Przejścia Letniego: wymagania, panorama krajoznawcza.
   
09.07.2024     Egzamin z topografii: Beskid Makowski i Mały
  Topografia: Bieszczady

 16.07.2024

 

Egzamin z topografii: Bieszczady

  Toponomastyka
   
 

      

 

 Część IV

     

08.10.2024

 
 

Metodyka prowadzenia autokarówki.

  Topografia: Beskid Śląski.
   

 15.10.2024

 

Prawo w pracy przewodnika górskiego.

Praca w stowarzyszeniach - organizacja i działania Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie

    Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski.
     

 22.10.2024

  Dalekie wyprawy - organizacja, przydatne rady.

 

  Egzamin z topografii: Beskid Śląski.

 29.10.2024

  Poprawki z wcześniejszych egzaminów
   
 od listopada 2024    Seminaria co wtorek o 18:30...  plan wkrótce :)