wycieczka zapoznawcza

Wycieczka na zapoznanie, 5-6 listopada, Beskid Sądecki.
Prowadzący: Piotr Kardaś, Tadek Joniewicz
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej wycieczki: tadek.joniewicz@gazeta.pl