Egzamin państwowy

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

Informuję, że na nasz wniosek została powołana Komisja Egzaminacyjna na najbliższy egzamin:
- 2-4.12.2005 - egzamin dla kandydatów na przewodników górskich - beskidzkich klasy III na obszar Beskidów Wschodnich

Ponadto na wiosnę 2006 planujemy egzamin na podwyższenie klasy przewodnickiej na cały obszar Beskidów, wraz ewentualnie z egzaminem dla kandydatów na przewodników klasy III na cały obszar Beskidów. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie zweryfikowały uprawnień w 1998 roku oraz te, które posiadają aktualne uprawnienia państwowe. Wszelkich informacji na temat egzaminów państwowych udzielam telefonicznie pod numerem 0606 262 816.

Osoby spoza SKPB Warszawa, a posiadające uprawnienia przewodnickie lub z innych kół organizujących kursy przewodnickie, mogą uczestniczyć w egzaminach razem z nami po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia przyjmuję e-mailem na adres: adam(malpa)skpb.waw.pl - w temacie prosze zaznaczyć ze chodzi o egzamin. Osoby zgłaszające się winny mi podać:
- dane osobowe
- kontakt
- o który egzamin chodzi
- posiadane uprawnienia
- informację o stażu i liczbie dniówek (dla podwyższających klasę)
- rok ukończenia szkolenia i numer zaświadczenia
oraz winny udać się do lekarza medycyny pracy celem zrobienia badań wstępnych lub okresowych dla osób związanych z wykonywaniem zawodu przewodnika górskiego i wpłacić opłatę za egzamin na konto P.U.W.

Opłata egzaminacyjna wynosi 300 zł + koszty własne*. Opłata wyłącznie za część praktyczną wynosi 180 zł + koszty własne*.

Trasę egzaminu praktycznego podajemy po otrzymaniu listu z Urzędu Wojewódzkiego z potwierdzeniem powołania zespołu egzamiacyjnego.

Adam Panasik

------
* autokar, noclegi,wyżywienie, dojazd do Rzeszowa/Sanoka, ubezpieczenie - w sumie ok. 150 zł