Kurs Przewodników Górskich - przejście wiosenne - 1-9.05.2010 - Beskid Niski

Wyjazd: 30.04.2010 - wieczorem

Powrót: 9.05.2010 - wieczorem

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa. Link do formularza znajdziecie na liście dyskusyjnej. Zgłoszenia do dnia 16.04.2010 do godz. 12.00.

 

 

Podstawowy zakres tematów na Przejście Wiosenne:

 • Klimat BN, fauna, flora, ochrona przyrody w BN (Magurski Park Narodowy, rezerwaty, formy ochrony przyrody),
 • Uzdrowiska
 • Łemkowie: pochodzenie, wysiedlenia, tożsamość Łemków (prawosławie vs. greko-katolicyzm, orientacja moskalofilska, ukraińska, narodowa; Schizma Tylawska, Republika Komańczańska), budownictwo (zagroda jedno budynkowa, chyża), kultura materialna
 • (Bartne - kamieniarstwo), Watra- Zdynia, Zyndranowa, Redyk
 • Operacja Gorlicka, cmentarze z I wojny światowej
 • Operacja Dukielska
 • Rody szlacheckie
 • Konfederacja barska
 • Cerkwie (style, budowa) +ikonostas (budowa, podział, atrybuty świętych)
 • Topografia+szlaki+granice BN+schroniska, bazy namiotowe.
 • Geologia (znać pojęcia: flisz karpacki, fałdowanie, płaszczowina, synklina, antyklina, geosynklina, Ocean Tetydy, inwersja terenu), formy geologiczne w BN, surowce (Bóbrka+Ignacy Łukasiewicz)
 • Toponomastyka
 • Miasta i miejscowości (Dukla, Gorlice, Grybów, Jaśliska, Iwonicz, Komańcza, Rymanów+ wszystkie wsie w BN :))
 • św. Jan z Dukli
 • Żydzi na Podkarpaciu

W trakcie przejścia będzie trzeba wykazać się umiejętnością klasyfikacji zabytków, miejsc godnych odwiedzenia itp. wg różnych kategorii takich jak: najstarsze, najcenniejsze,...

 

Tags: