Magury '05

MAGURY '05
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, ISSN 1505-4993, format A5, 172 strony, nakład 1000 egz., Warszawa 2005, 173 publikacja SKPB Warszawa.

Pozycja dostępna do zakupu. Zamów już teraz. Koszt: 12 zł.

Spis treści

 


  • Od redakcji

  • Damian Nowak, Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny

  • Stanisław Kryciński, O cerkwiach w Klimkówce słów kilka

  • Mirosław Łopata ,Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim

  • Bogdan Huk, Pustynia księdza Kostyszyna

  • Grzegorz Bowanko, Krótki opis o błogosławionym księdzu Władysławie Findyszu z Nowego Żmigrodu

  • Ks. Roman Dubec, Proces odradzania się Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym

  • Tomasz Mleczek, Stare sztolnie na Pogórzu Dynowskim

  • Urszula Janicka-Krzywda,Święty Mikołaj Cudotwórca

  • W dorzeczu Ropy

  • Sławomir Michalik, Śladami Franciszka Kotuli błądząc

  • Zdzisław Skrok, Beskidzkie odczarowanie

  • Mikołaj Gabło, Czy robić kermesz i jak?

  • Anna Kamińska, Czy Łemkom grozi polonizacja?

  • Tadeusz Kiełbasiński, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2003 roku

  • Varia

Tags: